Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN GASTENVERBLIJF ‘T SWARTE SCHAOPIE.

Gastenverblijf ‘t Swarte Schaopie hanteert onderstaande algemene voorwaarden. Deze zijn van kracht vanaf het moment van reservering tot en met het verblijf in ons gastenverblijf.

1Algemeen

Deze algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gasten van gastenverblijf ‘t Swarte Schaopie, Wittelterweg 28, 7986 PK Wittelte.

Met het reserveren van het gastenverblijf ‘t Swarte Schaopie worden deze Algemene Voorwaarden van kracht.

 1. Op verzoek wordt een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden kosteloos verstrekt aan de gasten.
 2. Gasten dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben.
 3. De eigenaar is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gasten. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gasten.
 4. Alle risico’s met betrekking tot een verblijf in gastenverblijf ‘t Swarte Schaopie zijn voor rekening van de gasten.
 5. Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van de eigenaar dienen door de gasten onmiddellijk te worden gemeld en vergoed aan de eigenaar.
 6. Gasten dienen instructies van de eigenaar op te volgen.
 7. De eigenaar kan gasten, bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden en bij ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang tot gastenverblijf ‘t Swarte Schaopie ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.
 8. De administratie van de eigenaar is bepalend bij onderling meningsverschil tenzij de gasten het tegendeel kunnen bewijzen.
 9. Gasten van gastenverblijf ‘t Swarte Schaopie dienen zich te houden aan het onderstaande Huishoudelijk Reglement.
 10. Astrid van der Spoel en Egbert Guichelaar zijn de eigenaren en beheerders van gastenverblijf ‘t Swarte Schaopie, verder aangeduid als eigenaar. De eigenaar kan zich laten vervangen.

2. Reservering en bevestiging

 1. Voor het reserveren van een verblijf in gastenverblijf ‘t Swarte Schaopie worden geen extra kosten in rekening gebracht.
 2. De overeenkomst kan mondeling, telefonisch, schriftelijk en per e-mail worden aangegaan.
 3. Na ontvangst van uw reserveringsverzoek stuurt gastenverblijf ‘t Swarte Schaopie een bevestiging (mits plaats beschikbaar) en is de reservering definitief.
 4. Op onze reserveringsbevestigingen wordt verwezen naar deze Algemene Voorwaarden.

3. Betaling

 1. De verblijfskosten in gastenverblijf ‘t Swarte Schaopie dienen bij aankomst contant, per pin of bij vooruitbetaling te worden/te zijn voldaan. Het is niet mogelijk deze aan het einde van het verblijf te voldoen.
 2. De eigenaar kan in overleg met de gasten van deze voorwaarden afwijken. Bij een reservering vanaf 5 dagen en langer, kan de eigenaar een aanbetaling vragen van 50% van de overeengekomen huurprijs.

De tarieven vindt u terug op onze website.

4. Annulering en no show (niet komen zonder annulering)

 1. Indien u onverhoopt niet in staat bent om de aangegane overeenkomst na te komen, dient u dit zo spoedig mogelijk bij ons te melden zodat wij de daardoor vrijgevallen datum alsnog aan derden kunnen aanbieden.
 2. U kunt gratis annuleren tot 24 uur vóór incheck tijd (dit tijdstip staat in uw reserveringsbevestiging).
 3. Bij annulering binnen 24 uur voor incheck tijd en no show betaalt de gast (contractant) een vergoeding aan de eigenaar. Deze vergoeding bestaat uit de kosten van de eerste nacht.

Het verschuldigde bedrag dient te worden overgemaakt op het bankrekeningnummer: BE59 9671 4796 9826 ten name van ‘t Swarte Schaopie. U ontvangt hiervoor een factuur. Deze dient u binnen 14 dagen te voldoen.

Wanneer er een voorschot door gast (contractant) is betaald, zal dit voorschot na aftrek van bovengenoemde vergoeding worden terugbetaald door eigenaar.

5. Sleutel

Als gast ontvangt u een sleutel van het gastenverblijf. Deze levert u weer in bij vertrek. Als gast bent u zelf verantwoordelijk voor het correct afsluiten van de toegangsdeur van het gastenverblijf.

Verlies van de sleutel is voor kosten van de gast (€ 20,-) en zal bij uitchecken cash of achteraf per factuur door gast voldaan worden.


HUISHOUDELIJK REGLEMENT


Aankomst en vertrek

Op de dag van aankomst kunt u vanaf 14.00 uur uw verblijf gebruiken.
Op de dag van vertrek dient het verblijf om 11.30 uur vrij te zijn.

Alleen in overleg kan van bovengenoemde tijden afgeweken worden.

Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats.

Uw verblijf

Geluidsoverlast, met name tussen 22.00 en 07.00 uur, dient te worden voorkomen.

Gebruik door derden van het verblijf is niet toegestaan.

Het is niet toegestaan bezoekers te ontvangen in gastenverblijf ‘t Swarte Schaopie.

De auto moet geparkeerd worden op de onverharde parkeerplaats (gras), direct bij de ingang van het toegangspad naar het gastenverblijf.

Parkeren langs de kant van de weg is niet toegestaan. Bij meerdere auto’s kunt u in overleg parkeren op het privé terrein van de eigenaar.

Afval dient in de vuilnisbakjes te worden gedeponeerd. Als de bakjes vol zijn, kunt u de eigenaar vragen om de volle afvalzakken weg te halen.

De aanwezigheid van verdachte personen onmiddellijk melden bij de eigenaar.

Huisdieren zijn in gastenverblijf ‘t Swarte Schaopie niet toegestaan.

Roken in gastenverblijf ‘t Swarte Schaopie is niet toegestaan.