De Sint Nicolaaskerk in Dwingeloo

De Sint Nicolaaskerk in Dwingeloo heeft een zeer opvallende toren waar bovendien een legende aan is verbonden!
De kerk is gebouwd omstreeks 1410. De uivormige torenspits is hét herkenningspunt én stijlicoon van Dwingeloo.

De Juffer van Batinghe

Weet je hoe de kerk aan die bijzondere ‘Siepeltoren’ komt? Dit is de oude legende die dit geheim onthult….

Toen de Sint Nicolaaskerk werd gebouwd, reed elke dag de Juffer van Batinghe voorbij. Zij lachte de bouwheer toe, waardoor die zijn gedachten niet meer bij zijn werk kon houden.
De berekeningen en de tekeningen van de nieuwe toren kwamen niet gereed. De Drost van Drenthe sprak met de heer van de havezate Batinghe en deze met zijn dochter. Zij wilde niemand anders dan de bouwmeester. Haar vader begreep dat en zond haar weg.

Maar voor zij ging, trok zij nog eenmaal rond en toen de maan tussen de bomen scheen te hangen zag zij de nieuwe torenspits voor zich. De Juffer zag de bouwmeester aan het werk, stapte van haar paard en vertelde wat ze gezien had en hoe mooi het leek.

Daarna ging zij op reis. De bouwmeester had die avond zijn ontwerp klaar. De Drost keurde alles goed, ook al leek het in het geheel niet op iets dat in Drenthe gebruikelijk was.

Een jaar ging voorbij en de Sint Nikolaaskerk had zijn bekroning. Toen voor de wijding de Juffer terug kwam, zegende de Drost de beide jonge mensen, zonder wie er niet zulk een schoon bouwwerk verrezen zou zijn.