Wandeling Brandeveen – Holtingerveld

(7 of 8,5 km)

Startpunt: Kies bij afrit 6 van de A32 richting Frederiksoord, N 855. In Frederiksoord bij de ANWB-wegwijzers rechtsaf, N353 richting Havelte. Neem op de rotonde bij Wapserveen de derde afrit, richting Wapserveen. Na 3 km tegenover een paddenstoel rechtsaf, de Studentenkampweg. Waar de verharding overgaat in een zandweg bevindt zich links in het bos een kleine parkeerplaats met diepe kuilen, dus pas op. Je kunt misschien beter parkeren in de berm.

Routebeschrijving:
a.  Ga op de parkeerplaats met de rug naar het fietspad staan en volg het pad dat achter op de parkeerplaats begint. Na 250 m maakt het pad een scherpe draai naar rechts. We hebben nu links een sloot en rechts het bos.

Langs dit pad staan zowel grove als zwarte dennen.

Ga aan het einde van het pad linksaf, op een brede zandweg met fietspad.

b. Na 400 m buigt het fietspad naar rechts. Volg het fietspad en steek de hei over. Speur in de winter de boompjes op de hei af. Er kan een klapekster zitten.

We blijven het fietspad volgen tot we bij paddenstoel 24988 komen.

We hebben hier een mooi uitzicht over de plas, het Booy’s veen (of Bosveen). Hier heb je kans op watervogels.

c. Als je bij de paddenstoel met je rug naar het water gaat staan, zie je ongeveer recht vooruit een bank met opschrift, “Willem Hoogenkamp ….”.

Zittend op die bank heb je mooi uitzicht over het water. De bank staat precies tussen twee berken in. De berk links van je (als je op de bank zit) heeft in de kruin veel vergroeiingen. Het is een ruwe berk. Dit kun je zien aan de takuiteinden die onbehaard en ruw zijn in tegenstelling tot die van de zachte berk. De berk aan de rechterkant is op de voet van de stam begroeid met een kussen van mos en direct daarboven met korstmos met groene bekertjes.

d. We vervolgen onze weg over het karrepad dat vanaf de bank gezien naar rechts loopt. Al gauw maakt het pad een lange bocht naar rechts. Aan het einde van die bocht gaan we linksaf, een breed bospad. Na 200 m op een kruising rechtdoor.

e. Na nogmaals 200 m gaan we rechtsaf. Dit pad buigt naar links. Daarna krijgen we al gauw zicht op het water van het Brandeveen. We blijven dit smalle en slingerende pad ongeveer een kilometer volgen. Blijf steeds dichtbij het water lopen. Het pad slingert om een ongevallen boom heen.

Loop af en toe eens naar het water toe waar dat mogelijk is. De kans op watervogels is groot. Van maart tot oktober zijn de dodaarzen bijna niet te missen.

f. Ga bij een klein zandstrandje rechtdoor, en blijf nog steeds min of meer langs het water lopen. Op 300 m na het zandstrandje komen we uit bij een paaltje met daarop de afbeelding van een turfschip. We gaan hier niet in, maar vervolgen ons pad rechtdoor langs het bankje. Op dit pad komen we twee omgevallen boomstammen tegen.

Aan het einde van het pad lopen we een dalletje (steil paadje naar beneden) in en laten hier het Brandeveen achter ons.

Het dal is de voormalige loop van het Turfvaartje.

g. Onderaan het paadje staat aan de rechterkant een bordje met Holtingerveld erop (als je achterom kijkt). Ga linksaf het bredere pad in tot je bij een informatiebord komt over het turfvaartje.

Hier steken we de brede zandweg over en gaan rechtdoor een trap op. Na 200 m passeren we een klaphekje en komen uit op de “Bosweide”.

Ook hier heeft vroeger vervening plaats gevonden.

h. We steken het weiland schuin naar rechts over waarbij we de sloot (hetTurfvaartje) links van ons houden.

Rechts zien we in de zomer een bloemenweide vol knoopkruid, margrieten en sintjanskruid.

Aan de overkant klimmen we via een overstapje over de afrastering.

i. We blijven het paadje langs het Turfvaartje volgen tot we uitkomen op een brede zandweg met aan de overkant een bord met informatie over het vaartje en de omgeving. Hier rechtsaf en de brede zandweg blijven volgen. Waar we voor ons uit een afsluitboom zien met een bordje “Opengesteld” buigen wij met de zandweg mee naar links. We lopen nu langs de bosrand. In de bermen zien we tapijten van ruig haarmos.

j. Waar de zandweg afbuigt naar links, gaan wij rechtdoor en door het klaphekje. Bij het fietspad rechtdoor en 30 meter verderop bij een splitsing rechts aanhouden.

k. Aan het einde rechtsaf en na 10 m linksaf. Nu steeds rechtdoor tot we uitkomen bij een hek. We gaan het klaphekje door.

Wil je terug naar het startpunt, ga dan nu rechtsaf het fietspad op. Na 800 m ben je weer bij het startpunt.

 Wil je de langere route lopen (1,5 km extra)?

Ga dan na het klaphekje rechtdoor. Steek zo recht mogelijk een zandweg en een fietspad over en ga rechtdoor langs het bordje Holtingerveld.

l. Na 100 m loopt het zandpad omhoog en krijgen we naar links uitzicht op een plas en een bank met mooi uitzicht. We blijven het zandpad volgen. We passeren kort na elkaar drie splitsingen waarop we telkens rechts aanhouden. Op het zandpad wordt onze weg soms versperd door grote regenplassen. In dat geval zoeken we een sluippaadje dat rechts van het zandpad ontstaan is. Nadat we het langgerekte ven links van ons gepasseerd zijn, nemen we de eerste afslag naar rechts. Na 20 m komen we bij een fietspad. Hier rechtsaf. We volgen dit fietspad tot we na 1300 m weer bij het startpunt zijn.

(bron: https://www.knnv.nl/de-noordwesthoek/gallery/wandeltip-brandeveen-–-holtingerveld-7-85-km-theo-van-de-graaf)